All times are UTC


It is currently Mon Oct 21, 2019 9:02 pmPost new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 
Author Message
 Post subject: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Sep 10, 2014 8:02 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
Grafika
nové mestské budovy pre všetky 4 rasy
nova mapa sveta
ďalšie drobné grafické vylepšenia
Najväčšie všeobecné zmeny

hráč má iba jedno mesto
modré kryštály sú úplne odstránené z hry
nový hrdinov strom zručností
nový systém mágie
nový systém ochrany hráča
nové provincie, slzy a aliancie = pozdejšia herná mechanika
nové vyváženie jednotiek
verzia pre android tablet


Mesto a bane

hráč má iba jedno mesto
žiadne ďalšie budovy na odomknutie (žiadne kryštály)
runy sú potrebné na vylepšovanie paláca
nový systém produkcie surovín v baniach (produkcia baní musí byť vyzbieraná kliknutím)
všetky 4 zdroje majú rovnakú hodnotu
iba jedna budova na regrut z každého druhu

Nové hrdinove zručnosti
3 stromy zručností (staviteľ, bojovník, kúzelník)
hráč sa podľa očakávania sústredí úplne (alebo prevažne) na zručnosti jedného stromu
3 hrdinove stromy zručností sú porovnateľne "silné"
niektoré nové zručnosti hrdinu:
+ vyrabované suroviny
+ vežové jednotky
+ armádny žold
+ architekt
+ šanca na získanie runy
- obnova kúziel... atď

Ochrana hraca
hráč bez aliancie môže byť napadnutý
potom čo hráč bol napadnutý dostane ochranu, väčšie poškodenie (stratené suroviny & stratená armáda) = dlhšia doba ochrany

Mágia a kúzla

Produkcia many
6 nových rituálov
rad rituálov v chrámoch zrušený (v jednom chráme sa bude dať robiť len jeden rituál)
rituály už nevyžadujú žiadne suroviny
Kúzla
kúzlo je predmet ktorý sa získava výskumom pomocou runy (runa sa používa na výskum)
kúzla môžu byť vylepšené tak ako artefakty (dielňa)
môže sa s nimi obchodovať (takže keď kúzlo predáte, tak ho už nebudete môcť použiť)
kúzla sú uložené v oddelenej časti hrdinovho inventáru
niektoré z nových kúziel:
špionáž
vyvolávanie elementálov
urýchlenie stavania budovy ..atď.
Kúzlenie
mana je potrebná na kúzlenie
každé kúzlo ma svoj vlastný čas na obnovu "obnova kúzla" po tom čo ho použijete. Až keď tento čas uplynie, tak bude možné kúzlo znovu použiť
kúzlenie niektorých kúziel na hráčov vytvára "magický mrak" = ten obmedzuje množstvo kúziel, ktoré možne zoslať na určitý cieľ v určitej dobe


Oltár Bohov
Oltár Bohov je objekt na mape ktorý vlastní aliancia (už sa nestavia v meste zakladateľa)
Pevnosť
nový objekt na mape, približne 3 -7 "Pevností" pre každú provinciu
viac ako polovica Pevností musí byť obsadená, aby bolo možne zaútočiť na chrám (k zastaveniu jeho ochrany)
v prípade, že vlastník (platí aj pre neutrálnych vlastníkov) má aspoň polovicu pevností, tak jeho chrám má nekonečnu ochranu
Získavanie sĺz
produkujú sa v Zakázaných chrámoch (podľa toho koľko pevností v provincii aliancia vlastní)
ukradnuté z Pevností a Zakázaných chrámov ostatných aliancii
ak útočí aliancia s menším počtom sĺz (v porovnaní s napadnutou), tak ukradne viac sĺz
v prípade, že útočiaca aliancia má dvakrát viac sĺz ako aliancia ktorú napadne, tak neukradne žiadne slzy

Vyváženie jednotiek
nové základné vlastnosti jednotiek (útok, životy,...)
nový systém výskumu a vylepšovania jednotiek
rýchlosť pohybu a veľkosť nákladu sú odstránené z vlastností jednotiek
- oprava magického mraku - jeho hodnota sa už počíta správne
- kúzlo privolanie opravené
- oprava systému ochrany hráča - hráč už dostane ochranu potom čo v boji stratí určité množstvo surovín, alebo stratí určité množstvo jednotiek
- oprava získavania sĺz z pevnosti - slzy sa získavajú iba ak aliancia vlastni aj zakázaný chrám (raz za hodinu)
- oprava získavania sĺz pri dobití pevnosti alebo zakázaného chrámu inej aliancie - počet získaných sĺz opravený a presne nastavený
- drop rún zvýšený

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Sep 10, 2014 8:03 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
NOVÉ HERNÉ PRAVIDLÁ (Pevnosti, Zakázané chrámy, Oltár Bohov)!

Oltár Bohov
1.) Na zahájenie výstavby každej úrovne oltáru bohov je potrebné určité množstvo surovín darovaných členmi aliancie (čím vyšší level, tým je potrebných viac surovín).

2.) Na začatie výstavby prvej úrovni oltáru bohov je potrebné, aby aliancia vlastnila zakázaný chrám.

3.) Oltár má maximálne 30 úrovní a každá úroveň dáva členom aliancie bonus +1% k hodinovej produkcii surovín.

4.) Na dokončenie každej úrovni oltáru je potrebné určité množstvo sĺz. Tieto slzy sú produkované každú hodinu pevnosťami a chrámami, ktoré aliancia vlastní. Je nutné, aby ich aliancia vlastnila presne v momente, keď sa počet sĺz v oltári aktualizuje. Slzy však nie je možné odložiť alebo inak uschovať – nebudú využité ak aliancia nestavia oltár bohov.

5.) Proces vylepšovania oltára bohov sa skladá z nasledujúcich fáz:

a) Darovanie surovín potrebných na vylepšenie prostredníctvom aliančnej budovy. Darovať suroviny je úloha členov aliancie.

b) Zahájenie procesu vylepšovania kliknutím na tlačítko "Vylepšiť" - zahájenie samo o sebe je jednoduchý formálny krok, ktorý predstavuje vôľu aliancie vylepšiť oltár a nemá žiadny vplyv na dobu trvania procesu vylepšovania.

c) Počas fázy vylepšovania oltáru sa každú hodinu započítava celková produkcia sĺz z pevností a chrámov vo vlastníctve aliancie do celkového „progresu“ stavby. Pri dosiahnutí potrebného počtu sĺz sa dokončí proces vylepšovania (čím vyššia hodinová produkcia sĺz, tým menej hodín je potrebných na dosiahnutie vopred stanoveného množstva sĺz a tým aj na dokončenie vylepšovania).

6.) Po dokončení vylepšenia oltáru sa aliancia riadi rovnakým postupom ako bol popísaný vyššie = musí zhromaždiť suroviny na zahájenie ďalšieho procesu vylepšovania + musí zahájiť proces vylepšovania kliknutím na tlačítko "Vylepšiť" + musí získať určité množstvo sĺz sčítaním po sebe idúcej hodinovej produkcie sĺz z pevností a chrámov, ktoré aliancia vlastní.

7.) Stavba každej úrovni oltára spotrebováva každú hodinu určité množstvo sĺz – čistý zisk sĺz aliancie teda vypočítame až po odčítaní tejto hodinovej sadzby od celkovej hodinovej produkcie. Napríklad, ak aliancia vlastní 10 pevností (= 10 x 10 =100 sĺz za hodinu) + 5 chrámov (= 5 x 30 = 150 sĺz za hodinu) a úroveň oltáru spotrebuje na svoju údržbu 100 sĺz za hodinu, čistý zisk pre alianciu je 100 + 150 - 100 = 150 sĺz za hodinu.

8.) V prípade, že množstvo sĺz potrebných na určitej úrovni oltáru prevyšuje množstvo sĺz získaných za hodinu (a teda hodinová sadzba prevyšuje hodinovú produkciu), slzy sú odpočítané z predošlého množstva sĺz ktoré aliancia nadobudla a proces vylepšovania oltáru sa zhorší (avšak, nie je možné stratiť úroveň oltáru, ktorá už bola úspešne dokončená).

9.) Slzy sa nebudú získavať, alebo strácať počas bojov - iba hodinová produkcia sa bude meniť podľa toho či aliancia získa/stratí pevnosť alebo chrám. Jedinou výnimkou je ak niekto dobyje pevnosť patriacu aliancii, ktorá vlastní provinciu kde sa pevnosť nachádza (v tomto prípade úspešný dobyvateľ získa okamžite po skončení boja 50 sĺz).

Pevnosti

1.) Vo všeobecnosti budú pevnosti patriace určitej aliancii a nachádzajúce sa v provincii ktorú aliancia vlastní produkovať 10 sĺz za hodinu. A pevnosti vo vlastníctve aliancie ktorá nevlastní provinciu budú produkovať 1 slzu za hodinu.

2.) Každá pevnosť zvýši hodinovú produkciu surovín v prípade, že aliancia vlastní zakázaný chrám v danej provincii.

3.) Ak je pevnosť dobytá v provincii ktorá nepatrí dobyvateľom, tak získa 6 hodín ochrany, 10 strážcov ako posádku (obrana) a produkuje 1 slzu každú hodinu.

4.) Po dobytí zakázaného chrámu, všetky vlastné pevnosti v provincii získajú 100 strážcov ako posádku (obrana).

5.) Ak pevnosť vo vlastníctve vlastníka provincie je dobytá inou alianciou, tak dobyvatelia získajú +50 sĺz, +6 hodín ochrany, +10 strážcov ako posádku a +1 slzu za hodinu.

6.) Ak pevnosť je späť dobytá vlastníkom provincie, tak získa späť +10 sĺz za hodinu, +100 strážcov ako posádku a tiež získa ochranu na 24 hodín.

Zakázané chrámy

1.) Chrám produkuje svojim majiteľom 30 sĺz (dobyvateľ chrámu sa označuje ako vlastník provincie)

2.) V prípade, že dobyvateľ chrámu vlastní aspoň polovicu pevností v provincii, chrám získa nekonečnú ochranu.

3.) V prípade, že majiteľ chrámu stráca pevnosti a nemá aspoň polovicu z nich v rámci danej provincie, tak sa automaticky spustí odpočítavanie ochrany chrámu s dĺžkou 4 hodiny - po týchto 4 hodinách budú môcť ostatné aliancie zaútočiť na chrám, ak sa jeho vlastníkom nepodarí získať späť aspoň polovicu pevností v danej provincii.

4.) Po dobytí neutrálneho chrámu sa spustí ochrana na 36 hodín. Po uplynutí tejto doby chrám získava nekonečnú ochranu, ak jeho majiteľ vlastní aspoň polovicu pevností v danej provincii. Ďalej získava 300 strážcov a 5000 služobníkov ako posádku + všetky pevnosti začnú produkovať 10 sĺz za hodinu + vo všetkých týchto pevnostiach bude 100 strážcov + každá pevnosť v provincii začne dávať členom aliancie +1% k hodinovej produkcii surovín.

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Sep 10, 2014 8:08 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
------------------------------------------------
- vyvolané jednotky (kúzlom) sa už nepočítajú do žoldu
- systém ochrany chrámov funguje správne, tak ako to je popísané v predošlom changelogu
- bug s pridávaním gemov z inventáru do celkového množstva gemov opravený (odmeny v aréne resetnuté - hráči môžu znovu získavať gemy)
- kúzlo Antimagická stena už funguje správne
- názvy pevností opravené (Alpha, Beta, Gamma...)
- level hrdinu potrebný na odomknutie ďalších setov pre artefakty bol znížený z (0->25->50) na (0->20->40)
- hráči s nízkymi kúzelníckymi zručnosťami majú menšiu šancu, že dostanú úlohu na kúzlenie podporných kúziel na členov ich aliancie
- indikátor aktivity členov aliancie odstránený - keď ju kontroluje nepriateľ
- aktualizované popisy kúziel

- drobné zmeny v daniach v trhovisku (iba dane pre zlato)
- tlačítko "Support" pridané pre tablet verziu
- Magické znečistenie presunuté do spodnej časti obrazovky (viac plochy)
- produkcia baní zvýšená
- množstvo surovín v kempoch zvýšený
- množstvo neutrálnych jednotiek v kempoch zvýšený
- rýchlosť regrutovania jednotiek zvýšená
- čas výstavby budov znížený o 25%
- rýchlosť regrutovania jednotiek opravená
- nové tlačítko pre zobrazenie zoznamu obchodníkov na ceste
- kúzla "privolať elementálov" opravené - dávajú toľko znečistenia, koľko jednotiek bolo privolaných, (napr. ak je možné vyvolať iba 50% elementalov z maxima, tak dostanete iba 50% magického znečistenia toho kúzla)
- strážcovia/služobníci sa už nebudú zobrazovať v okne armád
- systém úloh vylepšený (šance na získavanie úloh zmenené - bojovníci získajú viac bojových úloh, kúzelníci viac kúzelníckych úloh, stavitelia viac staviteľských úloh)
- kúzlo "špionáž" už nezobrazuje priateľské jednotky
- možnosť priblíženia/oddialenia mesta pomocou kolieska na myši
- farby rún zmenené, majú farbu kempu kde padajú (zelené runy padajú v zelených/ľahkých kempoch)
- mapa provincii vylepšená - hráč je v strede, je možne sa presúvať po mapke pomocou myši

Nové "0 VB" kempy (0 veliteľských bodov) na mapke sveta
jeden druh pre každú obtiažnosť kempu (s náhodným druhom surovín), okrem extrémnych
cca 20% zo surovín, skúseností, runa a artefakt šanca (z táborov na rovnakej úrovni obtiažnosti)
žiadne VB bonusy (pre extra suroviny, získanie runy a artefaktu...)
jedno bojové kolo trvá 5 minút
iba jeden 0 VB kemp môže byť napadnutý, (druhý útok sa môže uskutočniť iba ak sa armáda z prvého útoku vráti späť)
[*]Ničivé kúzla
poškodenie kúziel zvýšené približne o 100%
spotreba many zvýšená približne o 50%
[*]Antimagická stena
čas obnovy zvýšený približne o 300%
znečistenie kúzla zvýšené približne o 100%
[*]Surovinové kúzla
efekt kúziel zvýšený približne o 200%
obnova výrazne znížená (z hodín na minúty)

- efekt hrdinových zručností - "magické poškodenie, keď sa kúzli na neutrálne jednotky" - znížený o 50%
- kúzelnícky strom zručností zmenený (zručnosť "Rýchli prútik" a "Synergický efekt" sú prehodené)

- rýchlosť jednotiek zvýšená približne o 100%

- opravené vyznamenanie za vylepšovanie jednotiek
- hrdinova zručnosť - "zvýšenie vežových jednotiek" - opravená

- suroviny v niektorých kempoch boli zmenené (Oltár slnka dava zlato, Runová vyhňa dáva železo)
- čas výstavby všetkých budov (vrátane Paláca) znížený približne o 20%

- cena výstavby baní zvýšená o 100%

- Záhrada/Pivovar/Garbiareň/Mauzóleum - cena výstavby zvýšená o 50%

- 20 000 sĺz je potrebných na dokončenie jednej úrovne Oltáru (namiesto 15 000)
grafika miest vylepšená (hlavne farby pozadia miest)
provinčná pomôcka (v mape provincií) vylepšená
okno "Poslať jednotky do útoku" vylepšené
pridaný hráčov útok (vrátane bonusov k útoku)
pridaný útok neutrálnych jednotiek v kempoch
pridaný život jednotiek v neutrálnych kempoch

pridaná možnosť opustiť provinciu
nové tlačitko v okne Zakázaného chrámu, ak Chrám vlastní aliancia (práva na vylepšovanie aliancie potrebné)
provincia nemôže byť opustená ak:
Chrám je pod útokom
aliančné jednotky bránia Chrám
po opustení provincie:
aliancia stratí Chrám a provinciu
ale ponechá si pevnosti ktoré vlastní/má obsadené... ale tie sa stanú neaktívnymi

"kúzlenie na armádu v pohybe" notifikácia opravená
po dobytí provincie ktorá nikomu nepatrí, útočník získa 5 namiesto 0 sĺz (okamžite po dobytí)
Oprava! - armáda ktorá opustí boj pred začatím kola sa nezapojí do boja
Nová funkcia! - armáda môže opustiť boj iba ak skončí práve prebiehajúce kolo (ak hráč klikne na "stiahnuť armádu" počas boja, tak dobojuje kolo ktoré prebieha a jeho armáda sa vydá na cestu domov - nezúčastní sa ďalšieho kola)


aliančný systém urýchľovania upravený - pridané avatary pomáhajúcich hráčov
úlohy "vyprodukovať/použiť manu" sú opravené - množstvo many závisí na veľkosti vášho skladu many (bez bonusov z artefaktov)
ak nepriateľská armáda je na ceste, hráč nemôže posielať svoje suroviny do aliancie v tom čase
nové tlačítko v aliančnom okne - to zobrazuje polohu Oltára aliancie na mape
systém umiestňovania budov upravený
po úspešnom útoku (všetci obrancovia eliminovaní, alebo schovaní) na mesto hráča, 40% surovín z produkcie baní je ukradnutých (+20% surovín zo skladov)
manuál vylepšený

VYLEPŠENIA MAPY SVETA
 • mesto hráča zmizne z mapy a z rebríčkov topky po 2-7 dní neaktivity (táto doba závisí na mnohých premenných)
  • v prípade, že hráč začne znovu hrať, tak jeho mesto sa znovu objaví a jeho umiestnenia v topke sa obnovia
  • (v prípade že pôvodné miesto jeho mesta je už obsadené, tak sa objaví niekde v jeho blízkosti)
 • mesta hráčov sú graficky rozdelené na mape do do 5tich úrovní v závislosti na ich rozvoj/veľkosť (5 nových grafík pre každú rasu)
 • výkon hry (pri posúvaní mapy) zlepšený

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Sep 10, 2014 8:15 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
FACEBOOK & KONGREGATE & PIXEL PORTAL FUNKCIE VYLEPŠENÉ
 • Facebook wallposty sú zdieľané automaticky (hráč iba klikne na tlačítko "Zdieľať", nebude čakať kým sa wallpost vygeneruje na obrazovke)
 • je možné posielať ingrediencie z alchymistu (všetky okrem troch, pozri nižšie) členom aliancie, pre všetkých: Facebook & Kongregate & Pixel Portal hráči
 • je možné zbierať 5 kusov ingrediencii (Dračia šupina, Grifinie pierko, Krv trolla) každých 8 hodín, v každom hernom svete, pre Kongregate & Pixel Portal hráčov, táto funkcia sa nemení pre Facebook hráčov
 • keď hráč "nájde gemy" v neutrálnom kempe: môže získať 3 gemy zo zobrazeného okna pre všetky herne svety spolu raz za 24 hodín - pre Kongregate & Pixel Portal hráčov, funkcia sa nemení pre Facebook hráčov

VYLEPŠENIA ALIANCIE & NESKORŠEJ FÁZY HRY
 • ak aliancia dobyje chrám, všetky pevnosti v provincii ktoré aliancia vlastni získajú 100 strážcov
 • množstvo sĺz potrebných na dokončenie úrovne oltáru je zvýšené z 20 000 na 25 000(to predĺži trvanie herných svetov)
 • pri návšteve spojeneckého mesta:
  • sa zobrazí meno vlastníka
  • možnosť navštíviť ostatných spojencov - s ľavým & pravým tlačítkom (spojenci sú usporiadaní podľa hráčového listu priateľov)

OKNO "DIELŇA" VYLEPŠENÉ
 • "vybavenie" a "inventár" sú zlúčené do jedného okna
 • oblečené artefakty na hrdinovi sú označené/zvýraznené
 • ak nejaký artefakt z inventáru je skombinovaný s artefaktom ktorým je vybavený hrdina, tak výsledným artefaktom je znovu automaticky vybavený hrdina
 • iba "kombinovateľné" predmety sú zobrazené:
  • artefakty, ktorých hráč má aspoň 2 kusy rovnakého druhu
  • elixíry, ktorých hráč má aspoň 2 kusy rovnakého druhu
  • rôzne, ale kombinovateľné predmety (perly, totemy, fragmenty pekelných mincí..)
 • náhodné suroviny v chráme živlov/ extrémne neutrálne kempy (nielen zlato)
 • ničivé kúzla v okne "výber kúziel" sú zoradené podľa ich poškodenia
 • notifikácie ničivých kúziel fixnuté (úž nezobrazujú 0 poškodenia, atď.)
 • pridané nové vlajky: Írsko, Peru, Venezuela, Južná Afrika, Kostarika, Estónsko, Bulharsko, Bolívia
 • systém umiestňovania a pohyb budov opravený a vylepšený


ALCHYMISTA
- malé surovinové balíčky sa už v alchymistovi nebudú objavovať
- úprava cien (počet ingrediencií v recepte) v závisloti na hodnote predmetu
- strojnásobenie cien zvitkov (keďže aj ich efekt trvá trojnásobne tak dlho - z jedného dňa sa dĺžka ich trvania navýšila na tri dni)

KÚZLENIE a bonus “Poškodenie kúzlom na neutrálne jednotky
- kúzlenie ofenzívnych kúziel na neutrálne kempy nevplýva na hráčske armády v kempe, len na neutrálne jednotky
- bonus “poškodenie kúzlom na neutrálne jednotky” - je účinný len v tých pevnostiach a zakázaných chrámoch, ktoré nie sú vo vlastníctve žiadnej aliancie (bonus bude reflektovaný aj v notifikáciách)
- bonus na poškodenie kúzlom na neutrálne jednotky NEBUDE pri kúzlení aplikovaný ak pevnosť alebo chrám JE vlastnený alianciou (a tým pádom nebude tento bonus reflektovaný ani v notifikáciách)

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Sep 10, 2014 8:18 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
4.7 changelog ZMENY V HRE

ZMENY V MAPE

- vizuálne odlíšenie pevností na mape - tri typy farebného podsvietenia na základe vzťahu pevnosti k mojej aliancií (naša pevnosť vs. pevnosť nepriateľa vs. neutrálna pevnosť)

REKONŠTRUKCIA MAPY SVETA
- v prípade akýchkoľvek technických problémov s mapou (pomalé reakcie, zasekávanie sa) kontaktuje, prosím, support

ZMENY V ATRIBÚTOCH
 • žold* veží v meste (počas boju) zvýšený z nula na 200, rovnako sa zvyšuje HP a poškodenia:
  • Veža Trpaslíkov - HP navýšené z 1200 na 6200, POŠKODENIE navýšené z 400 na 750
  • Veža Orkov - HP navýšené z 880 na 5200, POŠKODENIE z 341 na 910
  • Veža Nemŕtvych - HP z 1600 na 5500, POŠKODENIE z 352 na 850
  • Veža Elfov - HP z 1200 na 5900, POŠKODENIE z 418 na 810
 • zvýšil sa žold* Elemtálov (počas boju)
  • ŽIAR - žold zvýšený z pôvodného 5 na 10
  • ĽADOVEC - zo 6 na 12
 • *DOLEŽITÉ: "žold" veží a elementálov NEBUDE zaberať časť vášho armádneho žoldu - používa sa len ako premenná v boji na výpočet výsledku. Navýšenie ich žoldu spôsobí, že na seba vezmú väčšiu časť poškodenia od útočiaceho nepriateľa - budú teda účinnejšie brániť vaše mesto a zvyšné brániace jednotky.

  Z POHĽADU VAŠEJ ARMÁDY BUDE ŽOLD VEŽÍ A ELEMENTÁLOV STÁLE 0, NEBUDÚ ZABERAŤ MIESTO INÝM JEDNOTKÁM. Len počas boju sa budú počítať ako jednotky s vyšším žoldom.

ZMENY V RUNOVOM SYSTÉME


SPÁJANIE RÚN V DIELNI

- bude možné spojiť 4 rovnaké runy na runu o level VYŠŠIU s rôznymi PRAVDEPODOBNOSŤAMI - napr. 4 runy zeme bude možné v dielni spojiť na 1 runu vody - ALE v prípade neúspechu sa runy premenia na runu NIŽŠIEHO TYPU (v tomto prípade na runu svetla):

4 runy svetla na 1 runu zeme - 100 % šanca na úspech
4 runy zeme - 60 % šanca na vytvorenie runy vody
4 runy vody - 50 % šanca na vytvorenie runy ohňa
4 runy ohňa - 40 % šanca na vytvorenie runy vzduchu

POZOR! Runy vyššieho typu budú možné v dielni vytvoriť až PO TOM, ako budú DOSTUPNÉ V NEUTRÁLNYCH KEMPOCH na mape


REVALUÁCIA RÚN a NOVÉ ZDROJE RÚN!

- ceny v runách sa strojnásobia na každú akciu v hre, ktorá runy vyžaduje (vylepšovanie palácu, výskumy kúziel a vylepšení jednotiek) - v ČASE PATCHU HRÁČOM STROJNÁSOBÍME POČET RÚN V ICH INVENTÁROCH!
- zvýšené prevdepodobnosti na drop rún v kempoch
- nové zdroje rún - ARÉNA, ÚLOHY (v rámci odmien)
! runy vyššieho typy začnú padať až po tom, ako sa objavia na mape prvé kempy príslušnej úrovne!
- príklad priemerného denného príjmu rún: 8 z kempov (pri 24 CP), 5 z questov, 3 z Arény (cca 16 denne)


VÝSKUM VYLEPŠENÍ JEDNOTIEK

VYSVETLIVKY: 1 = runa svetla, 2 = runa zeme, 3 = runa vody, 4 = runa ohňa, 5 = runa vzduchu

- každé vylepšnie jednotky je možné levelovať až na 10. level

- typ rún potrebných na level vylepšenia od 1 po 10:
1. jednotka - 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2. jednotka- 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
3. jednotka - 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
4. jednotka - 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5
5. jednotka- 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5
6. jednotka- 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

- typ runy potrebný na výskum špeciálnej schopnosti sa nemení - zostáva rovnaký ako typ runy na výskum jednotky samotnej

ĎALŠIE ZMENY:

- zmena limitu ARÉNA LÍSTKOV - ich pribúdanie sa zastaví na 4 lístkoch (každé dve hodiny pribúda jeden, pribúdať prestanú až ich počet dosiahne číslo 4)

- pridaný nový jazyk - Dánčina

4.8 changelog - zmeny v hre

MAGIC UPGRADES
 • "krátke" rituály sú účinnejšie:
  • 1. mana rituál - potrebný čas skrátený (10 minút namiesto 15)
  • 4. mana rituál - viac vyprodukovanej many (22 many namiesto 20)
 • všetky rasy môžu skúmať a používať všetky 4 surovinové kúzla (produkcia zlata, kameňa, dreva a železa)
  • šanca na získanie kúzla z "runy svetla" je upravená a šanca na získanie Antimagickej steny výrazne znížená
 • efekt zručnosti "Vylepšené kúzla (posledná zručnosť v kúzelníckom strome)" sa bude zobrazovať v okne pre výber kúziel

KLÁVESOVÉ SKRATKY
 • stlačte nasledujúcu klávesu pre...
  • H - k otvoreniu okna hrdinu
  • C - k otvoreniu obrazovky mesta
  • M - k otvoreniu mapy sveta
  • M (ak už ste na mape sveta) - k zobrazeniu vášho mesta na mape
  • S - k otvoreniu obchodu
  • A - ku vstupu do arény
  • štyri klávesové šípky - k pohybu na mape sveta

OSTATNÉ ZMENY
 • mestá hráčov rozdelené (graficky na mape) do 7 úrovní v závislosti na ich vývoji (namiesto 5)
 • paláce rozdelené (graficky v meste) do 3 úrovní v závislosti na ich level
  • 1-4 level
  • 5-6 level
  • 7 a vyššie
 • ak je aliančný zvitok aktivovaný, notifikácia sa zobrazí automaticky

4.9 changelog - zmeny v hre

 • funkcia "denná odmena" vylepšená - truhlica s veľkými odmenami na 5ty deň
  • + 1 VB bonus KAŽDÝ DEŇ, iba pre hráčov hrajúcich cez Pixel Portal
 • v aréne - zobrazený level a rank oponenta
 • vyznamenanie Ragnarok, 4tý level - počet potrebných odohraných svetov znížený z 5 na 4

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Sep 10, 2014 8:19 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
4.10 changelog - zmeny v hre
 • surovinové kúzla pridávajú suroviny priamo do skladov (výpis z kúzlenia zmenený)
 • kúzlo "Vízia" odhaľuje tiež počet veží
 • mesto môže byť presunuté na novú pozíciu aj počas príchodu/regrutovania Frostbana (alebo Sauriana)
 • grafické úpravy na mape sveta (voda, oblaky)
 • pohybujúce sa armády spojencov sú teraz viditeľné na mape sveta (tiež odchádzajúce a prichádzajúce spojenecké armády sú zobrazené v okne armád)
 • po odstránení artefaktov na +zásobník many, mana prevyšujúca sklad sa nestratí

4.11 changelog - zmeny v hre
 • Nová funkcia HROMADNÉ ÚTOKY - viac nájdete TU
 • zobrazenie armádneho žoldu vylepš (tlačítko žodu napravo od surovín)
 • nové herné tipy pre nováčikov
 • bug fix - mestské kúzla (napr. Ohnivé komando... ) nemôžu byť kúzlené na kempy/pevnosti/chrámy
 • po splnení úlohy sa už automaticky nezobrazí okno s odmenami (s výnimkou tutorialu)
 • hudba vylepšená
 • wallposty na Pixel portal žiadna zmena pre alch. ingrediencie & gemy)

4.12 changelog - zmeny v hre
 • magické znečistenie surovinových kúziel a mestkého kúzla ("Čarovné Kladivá") je polovičné
 • vylepšená notifikácia ak hráč vyhrá týždennú súťaž
 • pridaná notifikácia ak aliancia (všetci jej clenovia) vyhrá týždennú súťaž
 • tipy pre nováčikov (doteraz len pri načítavaní hry) pridané tiež do hry - pod okno s hrou
 • kúzlo "Vízia" zobrazuje súčet HP všetkých jednotiek (bez vylepšení)
 • vlastnosť "Nesmrteľnosť" sa teraz zobrazuje v karte jednoty -nová ikonka (Frostbane, Saurian, Hellbrute)
 • vlastnosť "Šanca nájsť runu" je teraz aplikovaná pre arénu & úlohy

4.13 changelog - zmeny v hre
 • ikonky pohybujúcich sa armád (tvojich & spojeneckých) na mape sveta vylepšené - pridané info o hráčovi a armáde
 • konkrétny typ runy zobrazený v "okne útoku", "+ VB bonusy" sekcia
 • chat vo fullscreen móde povolený!
 • tooltipy pridané pre štátne vlajky (len pre vlajky reprezentujúce štáty - napríklad zoznam členov aliancie, nie pre herné jazykové vlajky - chat, atď.)
 • možnosť "Zvýraznenie miest" odstránená z nastavení (všetky zvýraznenia boli nastavené ako predvolené)
 • "Najvyšší povolávací rozkaz"- 100 VB - pridaný do obchodu

4.14 changelog - zmeny v hre
 • fanpage darčeky (alchemist ingredients, event gifts...) sú teraz k dispozícii aj pre Pixel Portal & Kongregate
 • pohyb armády na mape sveta vylepšený
  • bodkovaná čiara ktorá zobrazuje zvyšok cesty pridaná
  • ak kliknete na armádu v "okne armád", armáda sa zobrazí na mape sveta
 • ceny rún potrebných pre výstavbu paláca pridané do manuálu
 • "Zvitok na presun Oltáru Bohov" pridaný do obchodu (10 Gems) - používa sa na presun Oltáru po mape. (iba zakladateľ aliancie môže zvitok kúpiť a použiť)
 • po dobytí Pevnosti, útočníci dostanú 1VB!
 • vylepšené popisky aliančných vylepšení (vysvetľujú, že čím viac členov aliancia má, tým rýchlejšie sa skúmajú aliančné vylepšenia..)
 • malé ikonky zdrojov pridané ku všetkým neutrálnym kempom na mape sveta

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Sep 10, 2014 8:21 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
4.15 changelog - zmeny v hre

 • 3 grafiky pre Oltár bohov na mape sveta
  • 0 - 15 level
  • 16 -25 level
  • 26 - 30 level
 • Saurianov čas príchodu zmenený z 10 na 24 hodín
 • Upravené popisky (ďalší level zobrazený) pre:
  • aliančné vylepšenia
  • artefakty
  • kúzla
 • Nové predmety pre mágiu & kúzla:
  • Elixír efektu kúziel kúzlených na teba + 20% (+10% za každý ďalší level)
  • Elixír dosahu kúziel + 50% (+25% za každý ďalší level)
  • Aliančný Zvitok Produkcie Many (+15% produkcie many pre všetkých členov aliancie, 100 Gemov, trvanie 1 deň)
  • Zvitok Produkcie Many (+15% produkcia many, 30 Gemov, trvanie 3 dni)
 • po skončení úlohy sa okno s odmenou znovu otvorí automaticky

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Fri Oct 03, 2014 6:25 am 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
4.16 changelog - zmeny v hre

 • systém pre prechod na iný herný svet výrazne zlepšený
 • okno "Poslať jednotky na misiu" vylepšené
 • grafické vylepšenie - nová animácia keď umiestňujete novú budovu
 • ďalšie menšie zmeny a opravy


4.17 changelog - zmeny v hre

 • hráč si môže vybrať ktoré medaily sa budu zobrazovať v jeho profile s vyznamenaniami - možnosť "schovať/zobraziť" medailu v okne vyznamenaní
 • Kompenzácie
  • Pre pozdejší štart herného sveta (6 hodín a viac) - "Zvitok Výkonnosti"
   • je aktivovaný automaticky, v čase ak hráč začne hrať
   • viditeľný v panely aktívnych zvitkov
   • čím neskorší start, tým je trvanie zvitku dlhšie
   • max. trvanie zvitku je 5 dní (ak hráč začne hrať 6 dni od začiatku herného sveta, alebo pozdejšie)
   • zdvojnásobuje produkciu surovín & many, rýchlosť stavania & výskumu, obnovu VBčiek & aréna tiketov atď.
  • Za každých 48 hodín neaktivity - "Truhlica podpory"
   • hráč dostane truhlicu (truhlice) ak sa prihlási do hry
   • 1 truhlica za 48 hodín neaktivity (neaktivita v konkrétnom hernom svete!)
   • max. množstvo truhlíc je 3 (pre všetky trvania herných svetov!)
   • kliknite na truhlicu (truhlice) v inventári na rozbalenie jej obsahu
   • obsahuje balíčky so surovinami, surovinové & mana zvitky, VBčka, vstupenky do arény, runy
 • okno "Poslať jednotky na vojenskú misiu" vylepšené
 • Nový systém pre zobrazovanie prichádzajúcich nepriateľských armád (aby sa zabránilo zrúteniu Flashu, ak je na mape príliš veľa armád)
  • max. množstvo zobrazených nepriateľských armád na mape sveta je 60 (ak je viac prichádzajúcich armád, iba náhodných 60 z nich sa zobrazí na mape sveta, pričom vaše armády majú prioritu)
  • VŠETKY prichádzajúce nepriateľské armády sú zobrazené v okne "Armády" (30 armád pre jednu stránku)
  • VŠETKY prichádzajúce nepriateľské armády sú zhrnuté v červenom útočnom oznamovateľovi
 • ďalšie menšie zmeny & opravy

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Oct 22, 2014 12:54 pm 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
4.18 changelog - zmeny v hre

 • Nová mechanika: Odmeny za dosiahnutú úroveň hrdinu!
  • "Truhlica odmien" v inventári
  • hráč je schopný otvoriť truhlicu po dosiahnutí určitej úrovne:
  • 5. level, 10. level, 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55. ..... 100. level
  • pozrite si popisok truhlice kde zistíte aký level potrebujete pre jej otvorenie
  • po dosiahnutí potrebného levelu, kliknite na truhlicu v inventári (alebo priamo v notifikácii o dosiahnutí novej úrovne) pre jej otvorenie:
   • nasledujúca Truhlica odmien (pre X+5 level, zamknutá)
   • rôzne bonusové predmety: VBčka, vstupenky do arény, +1 architekt, presun mesta, elixíry, ingrediencie, runy, artefakty....
 • Abuse fix: Obmedzenia v obchodovaní
  • ak hráč v hernom svete vytvorí ponuku v trhovisku, nebude schopný vytvoriť ponuku na ostatných herných svetoch nasledujúcich 72 hodín
  • ak hráč vytvorí viac ponúk, posledná vytvorená ponuka aktivuje 72 hodinový odpočet
  • zrušenie ponuky/ponúk nemá žiadny vplyv na odpočet
  • (niesu žiadne zmeny v počte ponúk ktoré hráč môže vytvoriť v hernom svete)
  • Účelom tejto zmeny je zamedziť hráčom hrať viac svetov (len za účelom získavania gemov) kde zaplavujú trhovisko predmetmi s neprimerane nízkou cenou, výsledkom čoho bude, že normálne hrajúci hráči môžu svoje ťažko získané predmety predávať za realistickejšie ceny
  • Ak chcete komentovať túto zmenu, prosím urobte to v tomto Forum topicu. Uvítame vaše názory! :)
 • bug fix - produkovaná mana v chráme ktorý sa vylepšuje je už zobrazená
 • grafické vylepšenia - nové ikony pre niektoré úlohy
 • ďalšie menšie opravy & vylepšenia

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
 Post subject: Re: SUHRN PATCHOV 4.0.0
PostPosted: Wed Nov 12, 2014 12:29 pm 
Griffin Rider
User avatar
Offline

Joined: Mon Jan 14, 2013 4:42 pm
Posts: 558
4.20 changelog - zmeny v hre

 • grafika mesta pri zoomovaní zlepšená
 • nový (nie eventový) artefakt: "Škrupina" - cenný, ramená
  • odolnosť voči poškodeniu +2 (+2 za každý ďalší level)
 • Systém pre zobrazovanie armád na mape sveta (Implementovaný v patchi 4.17 pre zamedzenie craschov Flashu, keď bolo príliš veľa armád na mape sveta) vylepšený
  • max. množstvo zobrazených armád na mape sveta je 60 - ak je armád viac, tak sa zobrazí iba 60 armád podľa tohto listu priorít:
    1) hráčove vlastné pohybujúce sa/bojujúce armády
    2) nepriatelské & spojenecké armády na ceste brániť
    3) spojenecké armády útočiace na nejaké nepriateľské mesto/pevnosť/chrám
    4) spojenecké armády útočiace na neutrálne kempy
    5) hráčové vlastné brániace armády
    6) spojenecké brániace armády & a všetko ostatné
    7) prichádzajúci Frostbani, Sauriani..
  • VŠETKY sú zobrazené v okne "Armády" (20 armád pre jednu stránku), kliknutie na armádu v liste ju zobrazí na mape sveta, ale jej súčasnú pozíciu (ak nie je zobrazená)
  • VŠETKY armády sú zhrnuté v červenom a oranžovom "útok", zelenom "obrana" hlásateli
 • Zmena v logike aliančných práv
  • iba zakladateľ aliancie môže:
   • vytvárať rolu
   • mazať rolu
   • prideľovať rolu členom aliancie
   • prideľovať právo k aliančným rolám

_________________
FAN PAGE


https://www.facebook.com/groups/422329147893166/
Skupina na Fb pre SK-CZ hračov.Pridajte sa

---------------------------------------------------
True warriors fight their battles on EMPOREA.ORG
Image
http://emporea.org
Top
  Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 10 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron